Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym

  • rozpoznawanie powództw o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności i o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji ( art. 840 kpc, art. 841 kpc i art. 842 kpc);
  • rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, z wyjątkiem klauzul nadawanych w trybie art. 783 § 3 k.p.c. na wypisie orzeczenia;
  • rozpoznawanie skarg na czynności komornika ( art. 767 i nast. k.p.c);
  • wydawanie zarządzeń na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.;
  • nadzór i czynności egzekucyjne należące do sądu w toku egzekucji;
  • podejmowanie czynności określonych w art. 1049,1050 i 1051 k.p.c;
  • podejmowanie czynności w sprawach o nakazanie wyjawienia majątku dłużnika (art.913 i nast. k.p.c).

Kierownik Sekcji Egzekucyjnej: Anna Braczkowska

Godziny przyjęć interesantów przez Kierownika Sekcji:

Poniedziałek: 12:00 - 15:30
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Anna Pacholska

ul.Kopcińskiego 56, II piętro, pokój 221,
90-032 Łódź

tel.: (+48) (42) 677-95-64 Biuro Obsługi Interesantów

tel.: (+48) (42) 677-95-39

tel.: (+48) (42) 677-95-28

fax: (+48) (42) 288-42-44

Adres do korespondencji:

Al.Piłsudskiego 143
92-332 Łódź