Konta bankowe

Wpisy sądowe,grzywny, koszty uiszcza się na konto:

NBP O/Łódź 79 1010 1371 0005 1822 3100 0000


Wpłaty zaliczek dla biegłych, tłumaczy, opinie, opłatę za wpis do rejestru spadkowego uiszcza się na konto:

NBP O/Łódź 19 1010 1371 0005 1813 9800 0000


Wpłaty z tytułu wadium, depozytów, poręczeń, i zabezpieczeń majątkowych uiszcza się na konto:

BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004

 

Od dnia 01.03.2018 r. nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od dnia 01.03.2018 r.  wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. na nr konta:

 74 1240 6957 0111 0000 0000 1053

UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego


Wpłaty: zasądzone na podstawie wezwań Sądu: Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi:

63 1130 1163 0014 7129 0420 0001

 

Od dnia 01.03.2018 r. nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od dnia 01.03.2018 r.  wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. na nr konta:

 77 1240 6957 0111 0000 0000 2260

UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d