W jaki sposób należy uiszczać opłaty sądowe?

Opłaty sądowe uiszcza się bądź w znakach opłaty sądowej  naklejonych na piśmie skierowanym do sądu (ale tylko do wartości 1500 zł, nie wolno ich przekreślać, ani po nich pisać), w kasie sądu (Al. Piłsudskiego 143), bądź na konto sądu ze wskazaniem, jakiej sprawy opłata dotyczy (przez podanie sygnatury sprawy, nazwisk stron).