W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, lub ustnie do protokołu.
Wzór wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Piłsudskiego 143 oraz przy ul. Kopcińskiego 56 oraz na stronie internetowej Sądu.