W jaki sposób można zapoznać się z aktami sprawy?

Z aktami sprawy można zapoznać się w Czytelni Akt.

Każdej ze stron przysługuje prawo sporządzania notatek z akt sprawy.

Każda ze stron ma prawo wystąpić w wnioskiem do sądu o sporządzenie fotokopii oraz o wydanie kserokopii poszczególnych kart z akt sprawy. Opłata za wydanie kserokopii dokumentów wynosi 1 zł za stronę.