Sędziowie

Prezes Sądu - Wioletta Sychniak - Delegowana do Sądu Okręgowego w Łodzi

Wiceprezes Sądu - Katarzyna Trafisz - podział czynności.pdf


I Wydział Cywilny

 1. Kinga Grzegorczyk - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Joanna Borkowska - podział czynności.pdf
 3. Tomasz Kalsztein - podział czynności.pdf
 4. Agata Kłosińska - podział czynności.pdf
 5. Emilia Racięcka - podział czynności.pdf
 6. Anna Waszczyk - podział czynności.pdf

II Wydział Cywilny

 1. Krzysztof Turbiński - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Wioletta Sychniak - Prezes Sądu - Delegowana do Sądu Okręgowego w Łodzi
 3. Anna Dhahir-Swaidan - podział czynności.pdf
 4. Agnieszka Kania-Zamorska - podział czynności.pdf
 5. Anna Korczak-Głowacz - podział czynności.pdf
 6. Helena Sarzała - podział czynności.pdf
 7. Krzysztof Ślubowski - podział czynności.pdf
 8. Agnieszka Wrońska-Machnicka - podział czynności.pdf

Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym

 1. Bartosz Lewandowski - kierownik sekcji egzekucyjnej - podział czynności.pdf
 2. Anna Braczkowska - podział czynności.pdf

III Wydział Karny

 1. Marek Raszewski - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Iwona Konopka - podział czynności.pdf
 3. Joanna Milan-Głowacka - podział czynności.pdf
 4. Ewa Rakowska - podział czynności.pdf
 5. Robert Szychowski - podział czynności.pdf

IV Wydział Karny

 1. Anna Seniuk - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Katarzyna Trafisz - Wiceprezes Sądu - podział czynności.pdf
 3. Ewa Bielawska-Cegielska - podział czynności.pdf
 4. Grzegorz Gułajewski - podział czynności.pdf
 5. Karolina Paszkowska-Masłowska - podział czynności.pdf
 6. Dorota Siewierska - podział czynności.pdf

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV Wydziału Karnego

 1. Anna Małecka - kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń Sądowych IV Wydziału Karnego - podział czynności.pdf
 2. Dorota Siewierska - podział czynności.pdf

V Wydział Rodzinny i Nieletnich

 1. Małgorzata Gutkowska - przewodniczący wydziału
 2. Maciej Starostecki
 3. Teresa Dylis
 4. Iwona Zatorska
 5. Grażyna Ogińska
 6. Robert Adamczyk
 7. Joanna Ławnicka
 8. Dorota Łopalewska

VII Wydział Karny

 1. Mariusz Szczygielski - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Anna Dziewirska - podział czynności.pdf
 3. Mirosław Nockowski - podział czynności.pdf
 4. Marek Pietruszka - podział czynności.pdf
 5. Małgorzata Wysoczyńska - podział czynności.pdf

VIII Wydział Cywilny

 1. Małgorzata Sosińska-Halbina - przewodniczący wydziału - podział czynności.pdf
 2. Anna Bielecka-Gąszcz - podział czynności.pdf
 3. Bartek Męcina - podział czynności.pdf
 4. Katarzyna Nowicka-Michalak - podział czynności.pdf

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych VII Wydziału Karnego

 1. Agnieszka Walter - kierownik sekcji - podział czynności.pdf