O udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego należy się zgłosić:

Do Punktu Krajowego Rejestru Karnego, który znajduje się w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi , ul. Pomorska 37, I piętro, pokój 110.

tel.: 42 664 62 06

fax: 42 664 62 09

Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oraz bezpośrednio w punkcie Krajowego Rejestru Karnego.

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 30 zł - za informację o osobie,
  • 30 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.

Opłatę można uiścić w Punkcie Sprzedaży Znaków w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi przy ul. Pomorskiej 37, pokój 11 na parterze.