Małgorzata Rabęcka-Rayzacher

Al.Piłsudskiego 143, II piętro, pokój 223
92-332 Łódź

Dyżury:
wtorek: 08:00 - 15:00
czwartek: 08:00 - 15:00

tel.: (+48) (42) 677-46-22