Kto i kiedy może występować z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa?

Z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa może wystąpić: - matka dziecka w ciągu 6 miesięcy od jego urodzenia, - mąż matki dziecka - w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka, - dziecko - po osiągnięciu pełnoletniości - nie później jednak niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia - prokurator - zawsze, gdy wymaga tego ochrona praworządności.