Kiedy można wnosić o podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów?

O zmianę wysokości alimentów można wystąpić w przypadku zmiany sytuacji każdej ze stron (np. zmiana kosztów utrzymania, zmiana możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, choroba itp.).