Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

  • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej (i aktu małżeństwa, jeżeli żyje małżonek zmarłego),
  • wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego (o ile spadkodawca sporządził testament),
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet, akty małżeństwa kobiet zamężnych).

Więcej informacji zawiera ulotka dot. postępowania w sprawach spadkowych.