Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie. Jeżeli nieobecność spowodowana była chorobą, wówczas należy złożyć zwolnienie lekarskie poświadczone przez lekarza sądowego. Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania powyższych zaświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi.