II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

- do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych dla dzielnicy Górna,

 

Siedziba:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

 

Sekretariat: Magdalena Rębiałkowska, Małgorzata Mioduszewska

Al.Piłsudskiego 143, III piętro, pokój 330
92-332 Łódź

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00 (przerwa 13:00 - 13:30)

tel.: (+48) (42) 677-46-30

fax: (+48) (42) 288-42-46

 

Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej: Włodzimierz Błoch

Al.Piłsudskiego 143, I piętro, pokój 129
92-332 Łódź

Dyżury:
poniedziałek: 09:00 - 15:00
środa: 09:00 - 15:00
piątek: 09:00 - 15:00

tel.: (+48) (42) 677-46-28

fax: (+48) (42) 288-42-46

 

Informacja

W zwiazku z delegowaniem Pani Kurator Małgorzaty Stefańskiej do Biura Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi na okres od 1.03.2017 r. do 30.06.2017 r. dyżury Pani Kurator na czas delegacji zostają zawieszone.

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej zapewnia kontakt w sprawach prowadzonych przez Panią Kurator pod nr tel. : (+48) (42) 677-46-30.