mała czcionka średnia czcionka duża czcionka wielkość tekstuWydziały

Wersja archiwalna zmieniona dnia 03.01.2013

I Wydział Cywilny dla dzielnicy Widzew

- sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla Dzielnicy Widzew, z wyłączeniem spraw przekazanych II i VIII Wydziałowi Cywilnemu,

Przewodniczący wydziału: Kinga Grzegorczyk - Klimczak

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Urszula Szulińska

adres: 90-032 Łódź, ul.Kopcińskiego 56, II piętro, pokój 214
tel.: (+48) (42) 677-95-34
tel.: (+48) (42) 677-95-35
tel.: (+48) (42) 677-95-41
fax: (+48) (42) 677-95-81
e-mail: I.Cywilny( at )widzew.sr.gov.pl

Adres do korespondencji:
adres: 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143II Wydział Cywilny dla dzielnicy Górna

- sprawy z zakresu prawa cywilnego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna, z wyłączeniem spraw przekazanych VIII Wydziałowi Cywilnemu, a także sprawy o udzielenie pomocy sądowej z całego obszaru właściwości tego Sądu,

Przewodniczący wydziału: Katarzyna Bielczyk

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Grażyna Kopydłowska

adres: 90-032 Łódź, ul.Kopcińskiego 56, II piętro, pokój 212
tel.: (+48) (42) 677-95-32
tel.: (+48) (42) 677-95-33
fax: (+48) (42) 677-95-82
e-mail: II.Cywilny( at )widzew.sr.gov.pl

Adres do korespondencji:
adres: 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym


  • rozpoznawanie powództw o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności i o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji ( art. 840 kpc, art. 841 kpc i art. 842 kpc);
  • rozpoznawanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, z wyjątkiem klauzul nadawanych w trybie art. 783 § 3 k.p.c. na wypisie orzeczenia;
  • rozpoznawanie skarg na czynności komornika ( art. 767 i nast. k.p.c);
  • wydawanie zarządzeń na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.;
  • wyznaczenie organu egzekucyjnego do dalszego łącznego prowadzenia egzekucji, w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej ( art. 773 kpc);
  • nadzór i czynności egzekucyjne należące do sądu w toku egzekucji;
  • podejmowanie czynności określonych w art. 1049,1050 i 1051 k.p.c;
  • podejmowanie czynności w sprawach o nakazanie wyjawienia majątku dłużnika (art.913 i nast. k.p.c);
  • rozpoznawanie spraw z zakresu pomocy sądowej w sprawach cywilnych (235 §1 kpc, art. 11331 kpc, art. 1135 kpc).

Przewodniczący Sekcji Egzekucyjnej: Katarzyna Kamińska - Krawczyk

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Anna Pacholska

adres: 90-032 Łódź, ul.Kopcińskiego 56, II piętro, pokój 221
tel.: (+48) (42) 677-95-39
tel.: (+48) (42) 677-95-57
fax: (+48) (42) 677-95-83
e-mail: swocywilne( at )widzew.sr.gov.pl

Adres do korespondencji:
adres: 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143III Wydział Karny dla dzielnicy Widzew

- sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Widzew, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Karnemu,

Przewodniczący wydziału: Monika Gradowska

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Jarosław Piórkowski

adres: 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143, I piętro, pokój 115
tel.: (+48) (42) 677-46-14
tel.: (+48) (42) 677-46-15
tel.: (+48) (42) 677-46-16
tel.: (+48) (42) 677-46-17
tel.: (+48) (42) 677-46-54
fax: (+48) (42) 677-47-23
e-mail: III.Karny( at )widzew.sr.gov.plIV Wydział Karny dla dzielnicy Górna

- sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Karnemu,

Przewodniczący wydziału: Edyta Markowicz

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Dorota Łodej

adres: 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143, I piętro, pokój 104
tel.: (+48) (42) 677-46-08
fax: (+48) (42) 677-46-36
e-mail: IV.Karny( at )widzew.sr.gov.plV Wydział Rodzinny i Nieletnich

- sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy, z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dzielnicy Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna,

Przewodniczący wydziału: Maciej Starostecki

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Barbara Jędrzejewska

adres: 90-032 Łódź, ul.Kopcińskiego 56, I piętro, pokój 109
tel.: (+48) (42) 677-95-09
fax: (+48) (42) 677-95-85
e-mail: V.Rodzinny( at )widzew.sr.gov.pl

Adres do korespondencji:
adres: 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

- sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy, z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna,

Przewodniczący wydziału: Grażyna Ogińska

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Urszula Pąsiek

adres: 90-032 Łódź, ul.Kopcińskiego 56, I piętro, pokój 112
tel.: (+48) (42) 677-95-12
fax (+48) (42) 677-95-86
e-mail: VI.Rodzinny( at )widzew.sr.gov.pl

Adres do korespondencji:
adres: 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143VII Wydział Karny

- sprawy z zakresu prawa karnego i karnego skarbowego z obszaru gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, a także sprawy wykroczeniowe, sprawy o przestępstwa drogowe oraz sprawy ścigane z oskarżenia prywatnego z całego obszaru właściwości Sądu,

Przewodniczący wydziału: Ewa Bielawska - Cegielska

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Katarzyna Kawecka

adres: 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143, III piętro, pokój 301
tel.: (+48) (42) 677-47-19
fax: (+48) (42) 677-46-42
e-mail: VII.Karny( at )widzew.sr.gov.plVIII Wydział Cywilny

- sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, z wyłączeniem spraw przekazanych II Wydziałowi Cywilnemu, a także sprawy cywilne rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy z całego obszaru właściwości tego Sądu,

Przewodniczący wydziału: Małgorzata Sosińska - Halbina

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Monika Krajewska

adres: 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143, III piętro, pokój 311
tel.: (+48) (42) 677-46-67
fax: (+48) (42) 677-46-43
e-mail: VIII.Cywilny( at )widzew.sr.gov.plSekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych VII Wydziału Karnego

Przewodniczący Sekcji: Mariusz Szczygielski

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Ewa Janecka

adres: 92-332 Łódź, Al.Piłsudskiego 143, III piętro, pokój 320
tel.: (+48) (42) 677-46-76
fax: (+48) (42) 677-46-44
e-mail: swokarne( at )widzew.sr.gov.plIX Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Brzezinach

- sprawy z zakresu prawa cywilnego dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów, Słupia,

Przewodniczący wydziału: Andrzej Sztąberek

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Ewa Sikorska

adres: 95-060 Brzeziny, ul.Waryńskiego 32
tel.: (+48) (46) 874-24-40
e-mail: ix.cywilny( at )widzew.sr.gov.plX Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Brzezinach

- sprawy z zakresu prawa karnego dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów, Słupia,

Przewodniczący wydziału: Marzena Cywińska

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Sylwia Fijałkowska

adres: 95-060 Brzeziny, ul.Waryńskiego 32
tel.: (+48) (46) 874-04-28
e-mail: x.karny( at )widzew.sr.gov.plXI Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Brzezinach

- sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 3 ustawy dla miasta Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów, Słupia,

Przewodniczący wydziału: Grażyna Tomczak

Godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącego:

Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Czwartek: 10:00 - 13:00

Kierownik sekretariatu: Mariola Pyka

adres: 95-060 Brzeziny, ul.Waryńskiego 34
tel.: (+48) (46) 874-20-27
e-mail: xi.rodzinny( at )widzew.sr.gov.pl* W miejsce (at) należy wstawić znak @

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Paweł Warkoczewski
Dokument z dnia: 04.04.2008
Dokument oglądany razy: 130 287
Opublikował: Paweł Warkoczewski
Publikacja dnia: 03.01.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj