Gdzie należy złożyć pozew, wniosek oraz inne dokumenty, pisma kierowane do Sądu?

Należy je składać w Biurze Podawczym (Łódź, Al.Piłsudskiego 143,  ul. Kopcińskiego 56 – jedynie dla Wydziałów mających swoją siedzibę w budynku przy ul.Kopcińskiego 56) bądź przesłać listem poleconym za pośrednictwem poczty.