Do którego sądu należy składać pozew dotyczący alimentów ?

Pozew o zasądzenie lub podwyższenie alimentów można składać do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda lub pozwanego, zaś pozew o obniżenie alimentów lub wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego tylko do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.