Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci?

Obowiązek alimentacyjny w stosunku do dzieci trwa, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Osiągnięcie pełnoletności nie powoduje automatycznie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Można przyjąć że jest to okres po zakończeniu szkoły średniej lub wyższej, jednak to zawsze sąd decyduje o przyznaniu alimentów.