Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku można zrzec się swojej części na innego spadkobiercę?

Nie ma takiej możliwości. Czynności takiej można dokonać notarialnie za życia spadkodawcy. W terminie 6 m-cy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku może odrzucić spadek przed sądem lub przed notariuszem.