Czy w jednym piśmie można złożyć wniosek o zasądzenie alimentów i uregulowanie władzy rodzicielskiej?

Należy złożyć dwa pisma, pozew o zasądzenie alimentów oraz wniosek w przedmiocie władzy rodzicielskiej (przy składaniu tego drugiego należy uiścić opłatę sądową). Sąd rozpoznaje powyższe wnioski na odrębnych posiedzeniach.