Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Stawiennictwo może być obowiązkowe lub nieobowiązkowe. Decydując o obowiązkowym stawiennictwie strony, sąd wyraźnie zaznacza to w wezwaniu. Jeżeli obecność nie jest obowiązkowa, wysyła zawiadomienie.