Czy można założyć sprawę o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa?

Nie, wniosek o podział majątku można złożyć po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji.