Czy każdy może uzyskać zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Nie – jest to indywidualna decyzja sądu. Zawieszenia takiego nie uzyska osoba, której wcześniej orzeczono karę powyżej 2 lat pozbawienia wolności a także osoba która ubiega się o zawieszenie kary pobawienia wolności orzeczonej jako kara zastępcza a nie zasadnicza (Np. kara zastępcza za nieuiszczoną grzywnę) – nie pozwala na to kodeks karny.