Co to jest wartość przedmiotu sporu?

Wartość przedmiotu sporu to kwota, której zasądzenia żąda powód. Jeżeli żądanie pozwu jest innego rodzaju:

  • np. dotyczy wydania rzeczy, należy podać równowartość przedmiotu, którego dotyczy pozew; 
  • w przypadku sprawy o eksmisję – wartość trzymiesięcznego czynszu;
  • w przypadku świadczeń powtarzalnych – suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.