Co to jest kara ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności polega na wykonywaniu przez skazanego pracy na cele społeczne, w określonej liczbie godzin w miesiącu, w miejscu pracy wskazanym przez Sąd lub na potrącaniu procenta wynagrodzenia za pracę na określony cel.