Co oznacza pojęcie oskarżyciel posiłkowy?

Każdy pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem ściganym z oskarżenia publicznego, poprzez złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, może uzyskać prawa strony procesu.

Oskarżyciel posiłkowy - jako strona procesu może:

  • składać wnioski dowodowe,
  • zadawać pytania świadkom,
  • odwoływać się od wyroku.

Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego można złożyć w ściśle określonych terminach:

  • w procesie karnym - do momentu otwarcia przewodu sądowego - tzn. do chwili rozpoczęcia odczytania aktu oskarżenia.
  • w sprawach o wykroczenia - do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Policji o przesłaniu do sądu wniosku o ukaranie.