Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

Należy usprawiedliwić nieobecność, złożyć wniosek o uchylenie kary – najpóźniej na kolejnym posiedzeniu, na które świadek zostanie wezwany.