Alicja Frankowska

Al.Piłsudskiego 143, II piętro, pokój 214
92-332 Łódź

Dyżury:
środa: 08:00 - 15:00
piątek: 08:00 - 15:00

tel.: (+48) (42) 677-46-39